За Контакти: office@bulpont.com

За БУЛПОНТ

Ние предоставяме на нашите клиенти качествени продукти, умело комбинирайки стратегически и творчески похвати, като залагаме на отличната техническа подготовка и дългогодишен опит.

Ние сме специалисти в разработката на интернет базирани продукти от начало до край. Осигуряването на професионална консултантска дейност, дизайн, разработка, съдържание и оптимизация са в основата на нашата стратегия за цялостно завършен продукт.

picture

BULPONT LTD. Core Competencies

picture

* Business Consulting
* Software Development & Consulting
* Mobile Apps
* Internet marketing

Bulpont


* Elearning
* Database systems